Посещение на строителното дружество
17 стр.

Посещение на строителното дружество

Oбект на изследване е строителна фирма, а целта на настоящият казус е да се анализира текущото състояние на фирмата, средата в която тя функционира и да бъде предложена маркетингова стратегия, вариантни, идеи и концепции за развитие...
gecata_maina
0 0
МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГИЯ НА ТЪРГОВСКАТА ФИРМА
93 стр.

„МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГИЯ НА ТЪРГОВСКАТА ФИРМА”

Стратегическият маркетинг има изключително значение за бъдещето на бизнеса, защото позволява да се открият потенциалните възможности и евентуалните заплахи за неговото развитие.
messi
0 0
Избор на стратегическа алтернатива и разработване на стратегия за развитие на фирма
61 стр.

Избор на стратегическа алтернатива и разработване на стратегия за развитие на фирма

Целта на дипломната работа е да определи конкретно как и по какъв начин ефективността на производствения процес и изградената организационна, маркетингова и производствена стратегия...
silviQ
0 0
Разработване на маркетингова стратегия за развитие
75 стр.

Разработване на маркетингова стратегия за развитие

Маркетинговият мениджмънт е изключително важна част от всяко едно звено по работата на фирмата. Маркетингът като пряко действие и взаимодействие със стратегията на фирмата е определящ при работата и добрите финансови резултати на фирмата.
messi
0 0
Маркетингова стратегия на фирма
20 стр.

Маркетингова стратегия на фирма

Идеята на настоящия проект е да се изгради хотел в град Поморие. Тя е свързана с възможностите за развитие на морския и балнео-туризма в района, както и голямото търсене, предвид благоприятното климатично разположение на града, плажа, калолечението...
dannyboy
0 0
Разработване на маркетингова стратегия за развитие
75 стр.

Разработване на маркетингова стратегия за развитие

Обща представа за основните теоретични аспекти на маркетинг-микса като средство за въздействие върху пазара, както и да направим анализен и теоретичен анализ на основните характеристики и особености на маркетинговия процес и стратегия в самата фирма...
daniche90
0 0
Национална стратегия за развитие на туризма в Турция
18 стр.

Национална стратегия за развитие на туризма в Турция

В съвременния туризъм един от основните фактори за успех е удачният избор на маркетингова стратегия, която да осигурява значителна част от приходите на дадена държава. Турция е извънредно интересна страна, в която природата, традициите и легендите...
admin
26 1
Маркетингова стратегия за развитие на хотел в Русе
92 стр.

Маркетингова стратегия за развитие на хотел в Русе

На база теоретичните постановки относно маркетинговите концепции в туризма и на база пазарния анализ на хотел да се изведат основните направления и възможности за изграждането на ефективно работеща маркетингова стратегия за развитие...
daniche90
0 0
Маркетингова стратегия на търговската фирма
93 стр.

Маркетингова стратегия на търговската фирма

Стратегическият маркетинг има изключително значение за бъдещето на бизнеса, защото позволява да се открият потенциалните възможности и евентуалните заплахи за неговото развитие...
cblock
0 0