Предмет на макроикономиката
12 стр.

Предмет на макроикономиката

Макроикономика – съставна част на теорията на икономиката. Макроикономика – наука, която изучава поведението на икономиката като цялостна сложна система от икономически явления и процеси, зависимости и закономерности...
messi
44 0
Макроикономика- помощни материали
2 стр.

Макроикономика- помощни материали

Икономиката е сложна система от процеси на производство, разпределение и потребление на материални блага и услуги. Икономическата теория е наука, която изучава как хората и обществото избират как да използват дадените от природата и натрупаните в резу
nerven
3 0
Теми по икономика
8 стр.

Теми по икономика

Въведенеие в икономиката. Основният икономически проблем: оскъдност, избор, алтернатишни разходи. Граница на производствените възможности. Методология на иконом. Т. Микро и макроикономика.
ivan40
3 0
МакроикономикаДанъци
1 стр.

Макроикономика–Данъци

Данъците са законосъобразни, безвъзмездни и принудителни плащания на ик. субекти в полза на държавата. Те осигуряват възможност на правителството да извършва разходи при изпълнение на планирани цели. В системата на данъците се формират две важни групи...
dannyboy
12 0
Монетарна и фискална политика в модела IS-LM
15 стр.

Монетарна и фискална политика в модела IS-LM

Лекция по макроикономика. Цяла лекция с всички графики. С тази тема ще бьдат придобити знания за това какво представлява моделът на макроикономическото равновесие на стоковия и паричния пазар...
aronn
0 0