Микроеволюция и макроеволюция
17 стр.

Микроеволюция и макроеволюция

Еволюцията е единство на два процеса микроеволюция и макроеволюция. Микроеволюцията обхваща процесите, които водят до изменения в съществуващия вид и до възникване на нови видове. Макроеволюцията обхваща процесите...
nerven
119 4