Млади и стари в Българи от старо време
2 стр.

Млади и стари в "Българи от старо време"

Повестта е най-поетичната и в същото време най-българска творба на Любен Каравелов.Вниманието ни е насочено към духовния живот на българското общество в планинския град Копривщица. Писателят разкрива своите герои в тяхната естествена среда...
mOn
22 1
Как е изграден образът на чорбаджи Нено в първа глава
2 стр.

Как е изграден образът на чорбаджи Нено в първа глава?

Първият герой, който авторът въвежда в повестта е Нено чорбаджи. Външния му вид, както и черти на характера Любен Каравелов изобразява в първа глава посредством контраст и сходство, ирония и хипербола, реч и действия.....
ndoe
2 0
Конфликтът стари - млади в Българи от старо време на Любен Каравелов
3 стр.

Конфликтът стари - млади в „Българи от старо време” на Любен Каравелов

Повеста на големия български писател Любен Карвелов „Българи от старо време” е написана през 1867 г. Четейки страниците на каравеловата повест попадаме на кълдъръмените улички на старата Копривщица, ставаме свидетели на живота на местните жители, потапяме
koral4e
5 0
Конфликтът между старото и новото време в повестта Българи от старо време
1 стр.

Конфликтът между "старото" и "новото" време в повестта "Българи от старо време"

Чрез своята творба "Българи от старо време" Любен Каравелов разкрива реалистична картина на българското село през Възраждането
ndoe
102 4