Стопанска логистика
32 стр.

Стопанска логистика

Определение на европейската асоциация по логистика - логистиката е осъществяване и управление на движението и разполагането на хора или стоки както и поддържащите дейности свързани с това движение и разполагане в рамките на система...
cblock
3 1