Образът на везира в Извора на Белоногата
2 стр.

Образът на везира в "Извора на Белоногата"

"Изворът"на българското достойнство остава завинаги "вграден"в художественото пространство на Петко-Славейковата творба "Изворът на белоногата".Красивата легенда за Гергана,останала вярна на любимия си към българското,звучи с
ivan40
82 0
Изворът на белоногата - поема за отстояване на своето като ценност
2 стр.

"Изворът на белоногата" - поема за отстояване на "своето" като ценност

Петко Рачев Славейков издава своята поема „Изворът на белоногата” през 70-те години на XIX век, когато въпреки вече поставените основи на духовно пробуждане у обикновения човек все още липсва вътрешният порив, който би го довел до свободата...
admin
48 4
Изворът на белоногата
3 стр.

“Изворът на белоногата"

“Изворът на белоногата" е едно от най - хубавите произведения на П.Р. Славейков и единствената негова творба, дошла до нас в завършен вид. В тази поема се чувства най - осезателно благотворното влияние на фолклора. То не се ....
ndoe
13 0
Образът на Гергана в Изворът на белоногата
2 стр.

Образът на Гергана в "Изворът на белоногата"

Баладата на Петко Славейков "Изворът на белоногата" е една красива легенда, която разказва за българската девойка Гергана, останала завинаги вярна на любовта и народа си. Поетът избира нея да защити родовите устои на българското и личното достой
ndoe
88 4
Образът на Гергана- въплъщение на народния идеал за съвършенство ИС
3 стр.

Образът на Гергана- въплъщение на народния идеал за съвършенство ИС

"Изворът на Белоногата" е най-хубавата и напълно завършена поема на П.Р. Славейков. За сюжет е взет мотивът за неразделната до гроб любов между двама млади, често повтарян в народните песни. Покрай него в поемата е въплътено народното поверие за
loli
397 2
Гергана - идеал за възрожденска българка
2 стр.

Гергана - идеал за възрожденска българка

“Изворът на белоногата” е може би най-обичаната творба на П.Р.Славейков. Написана в труден и тежък за българския народ период - османското владичество. Поемата е близка до духа на народната песен и същевременно изразява най-пълно настроенията на автора...
ndoe
44 3
Изворът на Белоногата - на границата между лично и народно творчество
7 стр.

"Изворът на Белоногата" - на границата между лично и народно творчество

Сравнение между източниците, които е ползвал Петко Славейков при написването на "Изворът на Белоногата" и фолклоризираните части на произведението...
lubega
69 1
Изворът на белоногата
5 стр.

Изворът на белоногата

“Изворът на Белоногата” е най-хубавата и напълно завършена поема на П.Р. Славейков. За сюжет е взет мотивът за неразделната до гроб любов между двама млади, често повтарян в народните песни. Покрай него в поемата е вплотено народното поверие за вграждане
Kat
2057 25