Пейо Яворов и quotЗаточенициquot
3 стр.

Пейо Яворов и "Заточеници"

Творчество - могат да се откроят два периода: реалистичен – характеризира се с явна връзка с традицията, главно по отношение на тематиката. Ранната Яворова лирика черпи своето вдъхновение от съвременната му действителност.....
ndoe
11 0
Пътят на вечното завръщане в душите на Яворовите Заточеници
3 стр.

Пътят на вечното завръщане в душите на Яворовите "Заточеници"

Проблемът за изгнанието е въ¬веден чрез мотива за покоя, за странно настъпи¬лата тишина в природата и в човешката душа след красивия миг на буря и бунт, слели дух и родна земя в единен порив за свобода...
messi
19 0