Анализ на фрагмент от стихотворението на Вазов Линее нашто поколение
2 стр.

Анализ на фрагмент от стихотворението на Вазов ,,Линее нашто поколение"

Анализ на фрагмент от стихотворението на Вазов ,,Линее нашто поколение", чрез което се представя социялната действителност и живота на българите след Освобождението на България...
nicky931
206 0
Линее нашто поколение и Новото гробище над Сливница
3 стр.

"Линее нашто поколение" и "Новото гробище над Сливница"

Tворчеството на Иван Вазов през последните две десетилетия на XIX век са силно повлияни от личните преживявания на поета, раздвоен между героизма на миналото и срама от настоящето.Съдбата на родината е представена като лична драма за поета...
emoto_92
51 0
Иван Вазов - Линее нашто поколенье
1 стр.

Иван Вазов - "Линее нашто поколенье"

"Линее нашто поколенье". Основният мотив в стихотворението е протестът на писателя срещу липсата на идеал, който да осмисли живота на поколението и бъдещето на нацията. В този аспект се ражда проблемът за посоката, за духовния компас...
emoto_92
13 0