Лидерство и лидерски позиции Определение Теории за лидерството Типове лидери
32 стр.

Лидерство и лидерски позиции. Определение. Теории за лидерството. Типове лидери.

Повечето хора имат интуитивна представа относно значението на лидерството, но биха се затруднили да дадат точно и ясно описание. Фактът, че в определена работна група някои хора са обособени като водачи и имат своите последователи е ясно осезаем...
loli
6 1
Ръководство и лидерство същност и разграничения концепции за лидерство концепции основани на процеса на взимане на решение концепции основани на различието на ориентациите ситуационни теории теории за харизматичното лидерство
32 стр.

Ръководство и лидерство. същност и разграничения. концепции за лидерство. концепции, основани на процеса на взимане на решение. концепции, основани на различието на ориентациите. ситуационни теории. теории за харизматичното лидерство

Ръководство и лидерство. Същност и разграничения. Концепции за лидерство. Концепции, основани на процеса на взимане на решение. Концепции, основани на различието на ориентациите. Ситуационни теории. Теории за харизматичното лидерство...
admin
68 9
Лидерство и лидерски стилове Мениджърът като лидер
31 стр.

Лидерство и лидерски стилове. Мениджърът като лидер

Лидерът е активен човек. Не е задължително той да бъде водач или първи в йерархията. Лидерът осъзнава предизвикателствата, които ситуацията му предоставя и успява да реагира, като приспособява действията на групата към решаване на задачите...
ndoe
4 2
Лидерство в семейния бизнес
28 стр.

Лидерство в семейния бизнес

Лидерството е неизменна част от ефективното управление и способност да се изведе ефективността на човешката дейност на равнището на по-високи стандарти, както и способността да се формира личност, излизайки зад обикновените ограничаващи рамки.
messi
0 0
Ръководство и лидерство в социално-педагогическите институции
28 стр.

Ръководство и лидерство в социално-педагогическите институции.

Същност на ръководството и лидерството. Типове лидери, типове ръководни стилове,Специфика на „ръководтсвото” и „лидерството” в социално-педагогическите организации.
PashPam
8 3
Лидерство
28 стр.

Лидерство

Днес, когато в нашия обществен и икономически живот се извършват гигантски промени, проблемите на управлението на организацията, особено стопанската, се превръщат в ключови фактори за успеха или провала на реформите...
ndoe
0 0
Лидерство в международния мениджмънт на компанията
25 стр.

Лидерство в международния мениджмънт на компанията

Стратегическото лидерство се отнася до потенциала на мениджъра да изразява стратегическата визия на организацията, както и да мотивира и да убеждава други да придобият тази визия...
ivan40
9 0