Лекции по Регистрационна техника за 3-ти курс
43 стр.

Лекции по Регистрационна техника за 3-ти курс

В информационните процеси важна роля играят методите за представяне на информация такива като индикация, регистрация, възпроизвеждане и изображение. Тези информационни процеси са невъзможни без средствата за възпроизвеждане и изображение...
cblock
0 0
Лекции по техника на данъчното облагане
26 стр.

Лекции по техника на данъчното облагане

Данъчна система - тя е част от финансовата система на държавата, която обхваща законово определени данъци и тяхната организация. Организацията на Данъчната система може да се разглежда в същностен и институционален аспект...
nerven
16 1
Лекции по техника на говора
9 стр.

Лекции по техника на говора

Техниката на говора е специфична област от логопедията. Тя създава навици при дишането, дикцията и постановката на гласа. Трябва да се постигне максимален синхрон при дишане и артикулация, за да може от всеки глас да се извлече най-доброто звучене...
silviQ
22 2
лекции автоматика и изчислителна техника
76 стр.

лекции автоматика и изчислителна техника

1. Технологичен и производствен процес. Класификация на технологичните и производствени процеси /според сложността си, според основните закономерности които ги описват, според характера на протичането им/. 2. Промишлени системи за автоматизация /ПСА/ - о
danimitev
0 0