Икономика на труда - лекции
133 стр.

Икономика на труда - лекции

Както всяка друга научна дисциплина, така и дисциплината икономика на труда има свой предмет и обект на изследване. Да се определи нейният предмет това означава да се определи сферата на реалната действителност която тя изучава, т.е. да се определи обект
gecata_maina
29 4