Методология за анализ на сигурността
513 стр.

Методология за анализ на сигурността.

В действителност практиката на сигурността в световен мащаб, особено след края на Студената война, показва, че способността да се прогнозират процесите в тази сфера е твърда ограничена.
messi
0 0
Икономически анализ учебно помагало за самоподготовка
280 стр.

Икономически анализ (учебно помагало за самоподготовка)

Дисциплината "Икономически анализ" е насочена към изучаване дейността на предприятието, инвестираните в него капитали и съответстващите им конкретни имществени форми ....
wizzair
33 11
Сравнителен анализ на конкурентоспособността на морските туристически дестинации
144 стр.

Сравнителен анализ на конкурентоспособността на морските туристически дестинации

Туристическата индустрия би могла да се представи като група от конкуренти, произвеждащи материални блага и услуги, които се съревновават директно едни с други...
nerven
0 0
Методи за анализ на финансови пазари и инструменти
140 стр.

Методи за анализ на финансови пазари и инструменти

Кои всъщност са участниците на финансовите пазари? Бихме могли да ги разделим основно на три групи. Всяка от групите оказва влияние в различна степен върху движението на цените на финансовите инструменти в даден момент.
rusev02
7 1
Методи за анализ на финансови пазари и инструменти
139 стр.

Методи за анализ на финансови пазари и инструменти

Бързото развитие на технологиите и комуникациите улесни процесите на глобализация в световен мащаб. Промениха се коренно доскорошните представи за икономиката и възможностите за инвестиране...
cblock
0 0
Финансов анализ на стопанската дейност на quotВинпромquot Лом с цел икономическа обосновка за предоставяне на банков кредит
128 стр.

Финансов анализ на стопанската дейност на "Винпром" Лом с цел икономическа обосновка за предоставяне на банков кредит

Това безусловно е необходимо, както за крупните стопански единици, така и за малките и средните фирми, и особено за създадените през последните години множество еднолични фирми в различни сектори на стопанството...
aronn
0 0
Анализ на кредитирането на дребно
125 стр.

Анализ на кредитирането на дребно

Обектът на анализ в темата е акционерно дружество. Банката се занимава с отпускане на потребителски и фирмени кредити, както и с различни комплексни услуги, като интернет банкиране, дебитни и кредитни карти, депозити и т.н....
lubega
0 0
Анализ на предприсъединителната програма на Република България към Европейския съюз
121 стр.

Анализ на предприсъединителната програма на Република България към Европейския съюз

Отношенията на България с ЕС имат кратка, но динамична история. България установява дипломатически отношения с Европейската общност едва на 9 август 1988 год. ...
nezabravima
1 0