Анализ на Ботевото стихотворение Към брата си
2 стр.

Анализ на Ботевото стихотворение "Към брата си"

"До моето първо либе" от Христо Ботев /анализ/ В своето стихотворение "До моето първо либе", Христо Ботев противопоставя реалния живот на робство и мъки срещу живот на илюзии и явно отричане на действителността...
messi
6 0
Образът на смъртта в поезията на Ботев
2 стр.

Образът на смъртта в поезията на Ботев

В първото стихотворение на Ботев "Майце си" се появява образът на смъртта.... Мотивът за смъртта е застъпен и в "Към брата си", но не се визира кончината на конкретна личност, а духовната смърт на поробения народ.
loli
5 0
Обобщение за всички поети
5 стр.

Обобщение за всички поети

Стихотворения - Майце си, Към брата си, Делба, До моето първо либе, Хаджи Димитър–балада, Обесването на В.Левски - елегия, Моята молитва, Борба, Патриот, Гергьовден, В механата, Елегия, Поеми – На прощаване, Хайдути...
dannyboy
6 0
Към брата си - интерпретация
2 стр.

"Към брата си" - интерпретация

Началната строфа оправдава този хоризонт на очакване още с началното обръщение в първи стих: "Тежко,брате,се живее...". Лирическият субект заговаря за себе си, като разкрива не просто своята различност пред и сред другите...
gecata_maina
21 1