Проектиране на осветителна и слова електрическа инсталация във фаза технически проект на обект
14 стр.

Проектиране на осветителна и слова електрическа инсталация във фаза технически проект на обект:

Курсов проект по осветителна и инсталационна техника, съдържащ обяснителна записка с изчисления, избор на елементи и апарати, избор на проводници и др....
admin
7 3
Курсов проект по стоманобетон
97 стр.

Курсов проект по стоманобетон

Конструктивната система е монолитна с носещи елементи: стоманобетонна плоча, греди, колони и стоманобетонни рамки. Носещите стоманобетонни елементи ще се изпълнят от бетон клас C25/30 и армировка клас B420 (A-III) с fyk=420MPa.
messi
0 0
Курсов проект по управление на човешките ресурси
12 стр.

Курсов проект по управление на човешките ресурси

Управлението на човешките ресурси е стратегически подход към наемането, мотивирането, развитието и ръководенето на хората в организацията с оглед постигане на нейните стратегически цели и изпълнение на социалните й задължения...
admin
23 4
Роля място и задачи на МВР в системата на националната сигурност
22 стр.

Роля, място и задачи на МВР в системата на националната сигурност

Курсов проект на тема: ""Роля място и задачи на МВР в системата на националната сигурност"". Министерството на вътрешните работи МВР е българска държавна институция с ранг на министерство, грижещата се за националната с
dannyboy
0 6