разработване на реферати и курсови работи по Психология на управлението
4 стр. очаква одобрение

разработване на реферати и курсови работи по Психология на управлението

1. Исторически предпоставки за възникване на психологията на управлението. Основни парадигми на съвременната психология на управлението.
messi
0 0
Концептуални схеми за стратегическо мислене в бизнеса и методи на изследване на конкурентоспособността Курсови работи
7 стр.

Концептуални схеми за стратегическо мислене в бизнеса и методи на изследване на конкурентоспособността Курсови работи

Стратегическото мислене и изследване на конкурентоспособността на дадена фирма организация влияе върху налагането и на пазара и нейното развитие представяйки добра схема на конкурентоспособност и развитие...
admin
22 4
Кавалер в деловото общуване + Формиране култура на бизнес комуникациите според външния вид
17 стр.

Кавалер в деловото общуване + Формиране култура на бизнес комуникациите според външния вид

Две курсови работи от 2007 година за първи курс по бизнес комуникации. Спазване на основни правила и тактичност в деловото общуване. Мъжете и жените в света на бизнеса. Значимостта на външния вид в бизнес комуникациите. Облекло според правилник.
dannyboy
2 0