Управление на европейски инвестиции
14 стр.

Управление на европейски инвестиции

Курсова работа по управление на инвестиционни проекти. Аукционният търг е разновидност на организираните пазари. Аукционният търг или аукционът почива върху механизма на ценовата конкуренция и представлява състезателен способ за сключване на сделки за...
rusev02
0 0
Техническа безопасност на труда при работа с механично и неелектрическо оборудване машини и съоражения в топло електрическите централи ТЕЦ
9 стр.

Техническа безопасност на труда при работа с механично и неелектрическо оборудване (машини и съоражения) в топло електрическите централи (ТЕЦ)

Курсова работа по дисциплина "Техника на безопасност (ТБ)" на тема "Техническа безопасност на труда при работа с механично и неелектрическо оборудване (машини и съоражения) в топло електрическите централи (ТЕЦ)". Защитена с 5.75 през 2
nezabravima
10 1