Курсова работа по управление на продажбите
12 стр.

Курсова работа по управление на продажбите

Резултатите, които жъне „Карлсберг България” АД през 2008г. показват, че компанията е най-динамично развиващата се в областта на пиво производството, с ясни цели и задачи, с ясна представа за своето настоящо и бъдещо развитие....
mOn
60 4
Разработване на корпоративен имидж на фирмена организация AVON - България
12 стр.

Разработване на корпоративен имидж на фирмена организация (AVON - България)

В настоящата курсова работа е извършен анализ на продажбите на фирма Avon – България. Анализът на продажбите е извършен на основата на годишните отчети на фирмата.
messi
16 1
Аграрен мениджмънт Слънчоглед
10 стр.

Аграрен мениджмънт / Слънчоглед

Курсова работа по аграрен мениджмънт за културата слънчоглед. Като се използува методическите подходи, който се основават на "Анализа на критични точки", да се оптимизират основните фактори на икономическата ефективност на културата слънчоглед.
g_dragieva
0 0