Транснационалните корпорации и световната икономика
17 стр.

Транснационалните корпорации и световната икономика

Целта на настоящата курсова работа е да разкрие проблемите, свързани с международното производство на ТНК. Фокусирането е върху параметрите на транснационализация на световната икономика....
messi
3 0
Индустриален анализ на обувния подотрасъл
9 стр.

Индустриален анализ на обувния подотрасъл

Целта на настоящата курсова работа е да се представи индустриален анализ на обувния подотрасъл. Краткият (обзор) анализ на обувния подотрасъл е необходим, за да се обосноват възможните бъдещи производствени инвестиции в него...
silviQ
0 0