На Острова на блажените и културните асиметрии на ранния български модернизъм
12 стр.

"На Острова на блажените" и културните асиметрии на ранния български модернизъм

Досега българското литературознание и критика са обсъждали "На Острова на блажените" преди всичко като документ на един титаничен културен персонализъм.
lubega
5 0
Теоретични аспекти на етиката Управленска етика и организационна култура
95 стр.

Теоретични аспекти на етиката. Управленска етика и организационна култура

В исторически аспект няма единна концепция и единно разбиране за етиката. още от времето на Аристотел етичните съображения отразяват даден социален, културен, политически и икономически контекст. За да разберем какво означават думите "морал" и &
gecata_maina
29 2
Europeana - проекти за реализирането и - постижения проблеми перспективи
9 стр.

Europeana - проекти за реализирането и - постижения, проблеми, перспективи

Европеана е дигитална библиотека, музей и културен архив. Тя представлява сайт, даващ достъп до повече от 2 милиона електронни обекта – филмови материали, фотографии, картини, музикални произведения, карти, ръкописи, книги, периодични...
lubega
0 0
Стимулиране развитието на речевите умения и навици чрез проектната работа в обучението по английски език в IV клас на началното училище
78 стр.

Стимулиране развитието на речевите умения и навици чрез проектната работа в обучението по английски език в IV клас на началното училище

Владеенето на чужди езици е от първостепенна важност в съвременните условия на интензивни интеграционни процеси, протичащи във всички сфери на социалния, икономическия и културен живот в Европа и в света. Времето, в което живеем, ни налага и изисква...
dannyboy
9 3
Естетика на кръга Мисъл
6 стр.

Естетика на кръга "Мисъл"

Кръгът "Мисъл" е наречен на името на едноименното списание, което се издава между 1892 и 1907 година и се превръща в своеобразен културен център, който създава идеи и прави опит да наваксва изоставането ни след Освобождението...
mOn
36 2
Грешките в българския език
10 стр.

Грешките в българския език

Под въздействието на ускорения стопански, политически и културен живот писмената реч все повече се превръща в говорима, т.е. разговорната книжовна реч става всекидневие за най-широките слоеве....
admin
1 0
Пушкин - анализ
2 стр.

Пушкин - анализ

В днешно време не е нужно да се доказва, че той е родоначалник не само на новата руска литература и на новия руски книжовен език, но и че е начало на всички начала в руския културен живот през XIX в.....
ndoe
1 1