Проектиране на автономен модул за въвеждане на биологични сигнали от механо-миотонометрични измервания в персонален компютър
44 стр.

Проектиране на автономен модул за въвеждане на биологични сигнали от механо-миотонометрични измервания в персонален компютър

Миотонометрията е неинванзивен метод за определяне тонуса на биологичните тъкани. Той записва и анализира биомеханичните реакции на тъканта в отговор на краткотрайни механични въздействия.
pelikan
5 0
Проектиране на автономен модул за въвеждане на биологични сигнали от механо-миотонометрични измервания в персонален компютър
44 стр.

Проектиране на автономен модул за въвеждане на биологични сигнали от механо-миотонометрични измервания в персонален компютър

Миотонометрията е неинванзивен метод за определяне тонуса на биологичните тъкани. Той записва и анализира биомеханичните реакции на тъканта в отговор на краткотрайни механични въздействия.
pelikan
8 0
Теория на Виготски
2 стр.

Теория на Виготски

Кризисен периоди- те се проявяват между латентните периоди и са по- краткотрайни, но са пак така важни като латентните. Разбиранията на Виготски за тези периоди че са напълно нормални и нужни явления, а не са резултат от педагогически грешки...
ivan40
6 0