Кочо
2 стр.

Кочо

Прави характеристика на времето,което е сложно и противоречиво,и затова оценката за него не е еднозначна-антитезите открояват епоха,която познава и гордото извисяване на националния дух,и пораженчеството....
mOn
5 1
Трагизъм и величие в одата Кочо
1 стр.

Трагизъм и величие в одата "Кочо"

Одата "Кочо" най-пълно реализира един от замислите на Вазов – да провокира у съвременниците си стремеж към идентификация с възрожденците, да ги накара отново да съпреживеят драматичната съдба на Възраждането и така да се почувстват обвързани с н
messi
22 1
Личността народът и историята в Епопея на забравенитеЛевскиКочо и Опълченците на шипка
3 стр.

Личността, народът и историята в "Епопея на забравените"("Левски","Кочо" и "Опълченците на шипка")

Вазовият поетичен глас полита към българските небеса като заветна молитва, за да открие противоречието между религия и национална духовност в одата "Левски".
loli
10 0
Левски и Кочо герои от пантеона на българското безсмъртие Епопея на забравените
2 стр.

Левски и Кочо – герои от пантеона на българското безсмъртие „Епопея на забравените”

Постоянни теми в творчеството на Вазов са темите за националното достойнство, самочувствието на българина и родовата памет. Дълбоко разочарован от своите съвременници, поетът патриот създава цикъла „Епопея на забравените”......
ndoe
27 1