Корпоративни облигации
3 стр.

Корпоративни облигации

Корпоративни облигации . Купонни облигации – при този вид облигации се изплаща всеки период фиксирана парична сума (купон) до датата на падежа. На падежа се изплаща по-голяма сума, наречена крайно (балонно) плащане и обикновено е равно на номинала на обл
vandji
29 3
Корпоративни финанси
15 стр.

Корпоративни финанси

Принцип и концепция на КФ , финансово управление на корпорацията, финансови пазари,капиталов пазар,инвестиционни дружества, времева стойност на парите, риск и видове риск, практически методи за анализ и оценка...
dannyboy
2 2
Корпоративни финанси
36 стр.

Корпоративни финанси

Обект на финанси на предприятието е движението на паричните потоци на отделната структурна единица (фирмата) в условията на монополната среда. Предприятието се дефинира като основна единица в икономиката...
nezabravima
3 1
Корпоративни финанси
29 стр.

Корпоративни финанси

Това са трите стандартни подхода за постигане на финансовата цел на фирмата - тя се изразява в постигане на максимална печалба от вложения капитал при нисък риск за инвеститорите, т.е. рискът се изразява...
dannyboy
2 0