Корпоративни финанси
29 стр.

Корпоративни финанси

Това са трите стандартни подхода за постигане на финансовата цел на фирмата - тя се изразява в постигане на максимална печалба от вложения капитал при нисък риск за инвеститорите, т.е. рискът се изразява...
dannyboy
2 0
Корпоративни финанси
116 стр.

Корпоративни финанси

Основен принцип в корпоративните финанси е принципът за отчитане на стойността на парите във времето. Според него паричните потоци, които протичат в различни моменти от времето са несъпоставими по номинална стойност. За да могат да ...
loli
55 8