КОНФЛИКТИ МЕЖДУ ЧЕТИРИНАДЕСЕТГОДИШНИТЕ И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ
43 стр.

КОНФЛИКТИ МЕЖДУ ЧЕТИРИНАДЕСЕТГОДИШНИТЕ И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ

Чрез проведения емпирично изследване се установи, че формирането на конфликти между четиринадесетгодишните и техните родители не зависи от различните типове семейна, приятелска и културна среда.
messi
1 0
Материалът по Маркетинг за Държавен изпит
6 стр.

Материалът по Маркетинг за Държавен изпит

Тема №1 Преди фокусирането върху международния маркетинг І. Глобализацията – противоречия и конфликти Най-важните компоенти в стр-рата на ЕСИТ са: Капиталови пазари – интернац.ниво –конфликти на нац.пол-ки; П-ри на стоки и усл.- регионалво ниво-интегриран
admin
15 1
Автобиография на Бранислав Нушич
3 стр.

"Автобиография" на Бранислав Нушич

"Автобиография" е възлово произведение на Б. Нушич. В него са заложени основни конфликти, които ще се разгърнат в драмите и комедиите му. Времето в "Автобиография" е отчетливо изразено. Началото е свързано със светогледа на детето...
dannyboy
59 1
Бизнес комуникации и делови преговори
14 стр.

Бизнес комуникации и делови преговори

Делови преговори-основни характеристика, основни променливи при преговорите. Правила за водене на преговори. Основни етапи при преговорите-стратегии и тактики. Модели и ситуации на общуване. Преговори и конфликти....
mOn
94 5
ПЛЮСОВЕ И МИНУСИ НА ЦЕРЕМОНИЯТА ПО ОТКРИВАНЕ НА ЗИМНИТЕ ОЛИМПИЙСКИ ИГРИ В СОЧИ ИЛИ КАК ЕДНА ОЛИМПИАДАЦЕРЕМОНИЯ МОЖЕ ДА ПЕДИЗВИКА КОНФЛИКТИ В МНОЖЕСТВО ОТРАСЛИ
11 стр.

ПЛЮСОВЕ И МИНУСИ НА ЦЕРЕМОНИЯТА ПО ОТКРИВАНЕ НА ЗИМНИТЕ ОЛИМПИЙСКИ ИГРИ В СОЧИ ИЛИ КАК ЕДНА ОЛИМПИАДА/ЦЕРЕМОНИЯ МОЖЕ ДА ПЕДИЗВИКА КОНФЛИКТИ В МНОЖЕСТВО ОТРАСЛИ

Играта е социално явление в историята на обществото. Първите следи за нея датират още от първобитно-общинния строй. Постепенно играта се е обособила като относително самостоятелен вид от обществено-трудовата и обществено-познавателната дейности.
messi
3 0
Конфликти в организацията
14 стр.

Конфликти в организацията

Конфликтът, това е един неизбежен феномен във всяка една организация. Той съпътства опитите за постигане на синхрон между различните индивиди и групи от индивиди, заети в организацията, както и постигането на....
mOn
3 3
Социалните конфликти в постсоциалистическите страни в условията на глобализацията
79 стр.

Социалните конфликти в постсоциалистическите страни в условията на глобализацията

Безспорно е, че независимо от многото различни названия, съвременната епоха е преди всичко епоха на глобализацията на човечеството...
ivan40
0 0