Конфликти разрешаване на конфликти и преговаряне
6 стр.

Конфликти, разрешаване на конфликти и преговаряне

Конфликтите са неизбежна част от живота с другите. Те могат да бъдат свързани с различията в разбиране на правата, задълженията, отговорностите, обещанията, вземането на решения, целите, които всеки си поставя...
ndoe
40 5
Конфликти и тяхното проявление във фирма ПрестижЕТ
18 стр.

Конфликти и тяхното проявление във фирма "Престиж"ЕТ

Конфликтът е неизбежен феномен в организацийте, защото те функционират по пътя на постигане на гъгласуваност и компромиси между противоречивите елементи в структурата и между индивидите и групата, заети в тях...
messi
1 0
Гео Милев -възгледи и творчество
4 стр.

Гео Милев -възгледи и творчество

Двайсетте години на XX век са един от най-трудните периода за България, изпълнен със социално напрежение и конфликти, белязан от разколебаване на националните идеали. Но това е и един от най-интересните периоди в развитието на българската култура - време
nicky931
3 0
ПАРТНИРАНЕ ПРИ РАЗРЕШАВАНЕ НА КОНФЛИКТИ
11 стр.

ПАРТНИРАНЕ ПРИ РАЗРЕШАВАНЕ НА КОНФЛИКТИ

Конфликтът е част от ежедневието ни. Той провокира, нарушава спокойния ход на събитията и мислите ни, обръща установеното течение на нещата, кара ни да се пренастройваме на нова вълна, да погледнем на събитията, нещата и хората с други очи.
messi
0 0
Решаване на конфликти в училище в мултиетническа среда
7 стр.

Решаване на конфликти в училище в мултиетническа среда

Това неминуемо води до увеличаване на проблемите във възпитанието и обучението, които са свързани с резките промени в изискванията към личността от страна на обществото в страната и глобална Европа.
messi
2 0