Работа в публичната администрация
4 стр.

Работа в публичната администрация

Източници: Учебник “Административно право на Република България" (Обща част). "Закон за Администрацията". "Закон за държавния служител". "Конституция на Република България" - Обн., ДВ,
lubega
0 0
Основни нормативни актове и документи за охрана на труда и техника на безопасност
10 стр. очаква одобрение

Основни нормативни актове и документи за охрана на труда и техника на безопасност.

1.Правна уредба: конституция на РБ; конституции на МОГ, двустранни договори по които държавата е страна; кодекс на труда(чл.13); закон за здравословни и безопасни условия на труд, във всички предприятия се прилага като закона е общовалиден.
messi
0 0
Статут на държавния служител
17 стр.

Статут на държавния служител

В исторически план у нас може да се говори за държавни служители и държавна служба едва след Освобождението и приемането на Търновската конституция от 16.04.1879 г. Първият български закон в тази насока е Законът за чиновниците от 1882 г...
gecata_maina
5 0
Учредителното събрание от 1879 г Приемане характер и значение на Търновската конституция
18 стр.

Учредителното събрание от 1879 г. Приемане, характер и значение на Търновската конституция

Създаването на върховен закон под формата на конституция, както и осъзнатите идеи за парламентарно управление на България, за изборност и представителност се оформят в българската мисъл още преди възобновяването на българската държава през 1878 г.
admin
30 2
Организиране дейността на Народното събрание
15 стр. очаква одобрение

Организиране дейността на Народното събрание

Според Търновската конституция в България има Обикновено Народно събрание и Велико Народно събрание, а след нея думата „обикновено“ отпада от наименованието на органа
messi
0 0
Прилагане на Конституцията
24 стр.

Прилагане на Конституцията

Съвременната конституция със смисъла и съдържанието си стои най-близо до по-далечната, но заедно с това по-дълбоката същност на правото – неговите идеали и ценности. В Конституцията за записани идеални ценности на правото, каквито са правата на човека
nerven
0 0
Съвременен модел на административно-териториалното устройство на Република България
21 стр.

Съвременен модел на административно-териториалното устройство на Република България

Приетата Конституция на Р България през 1991 г. утвърди нова форма на държавата, която се характеризира с разделение на властите, плурализъм на политическия живот, местното самоуправление и свързаната с него децентрализация на държавното управление и др.
messi
0 0