За буквите от Черноризец Храбър- апология на словото
3 стр.

"За буквите" от Черноризец Храбър- апология на словото

В произведението “За буквите” от черноризец храбър основната тема е възхвалата на словото, създадено от Константин-Кирил философ. С тази творба черноризец храбър се изявява като истински защитник на родното...
admin
286 8
Образът на Константин Кирил Философ според пространното житие на Кирил
1 стр.

Образът на Константин Кирил Философ според пространното житие на Кирил

За личността на Кирил можем да съдим от творбите, посветени на него. Пространното житие на създателя на славянската азбука е създадено непосредствено след неговата смърт. Написано е в чест на светлата пу памет и за прослава на действената му добродел....
loli
307 7
Неофит рилски
13 стр.

Неофит рилски

Неофит Рилски е български монах, учител и художник. Една от водещите фигури в българското просветно движение през първата половина на XIX в., той е определян от известния българист Константин Иречек като "патриарх на българските учители и книжовници&
dannyboy
64 6