Конспект по теория на възпитанието
9 стр.

Конспект по теория на възпитанието

Курсът има за цел да запознае студентите с общите основи и методологията на теорията на възпитанието, със същността и закономерностите на възпитанието като социален феномен....
nezabravima
23 0