План-конспект по математика в детската градина за трета група
4 стр.

План-конспект по математика в детската градина за трета група

Цели: формиране на представа на цифрата на числото 10, за сравняване на количества с релации "повече, по-малко, толкова-колкото, по равен брой"; броене и назоваване на количества от предмети с числата до 10...
dannyboy
263 56
План-конспект на урок по математика за 1 клас на тема Величини и мерни единици за измерването им
2 стр.

План-конспект на урок по математика за 1 клас на тема "Величини и мерни единици за измерването им"

Цел: систематизиране и обобщаване натрупаните знания и умения на учениците за изучените величини и мерни единици, а така също и за тяхното измерване...
ndoe
60 6