Думи които означават признаци на предмети Прилагателни имена - план-конспект
2 стр.

Думи, които означават признаци на предмети. Прилагателни имена - план-конспект.

Формиране на знания за думите, означаващи признаци на предмети; формиране на умения за откриване на думите признаци в текст; усвояване на умения за подбиране на най-подходящи думи признаци...
lubega
76 4