Финансов план на фирма в условия на конкуренция
91 стр.

Финансов план на фирма в условия на конкуренция

В настоящата разработка на базата на практически пример на реално съществуваща производствена фирма, ще се опитам да определя и анализирам основни финансови показатели – печалбата и рентабилността от различни аспекти свързани с приходите...
messi
0 0
Конкуренция между банките при внедряване на нов продукт
43 стр.

Конкуренция между банките при внедряване на нов продукт

В глобален мащаб банковото дело е изключително развито и всеобхватно. В момента в света съществуват стотици банкови институции, които се стремят чрез откриване на нови филиали в различни страни да обгърнат и подобрят банковото обслужване...
lubega
0 0
Ценова политика и ценови стратегии на предприятието в условията на чиста конкуренция
35 стр.

Ценова политика и ценови стратегии на предприятието в условията на чиста конкуренция

Чрез избора на метод за ценообразуване, маркетолозите определят окончателна цена на продукта. В процеса на анализ, избор на ценова стратегия и конкретна цена се решава дали в основата й да лежат размера на издръжките, равнището на търсене или конкретни...
the_magicer
2 0
Съвършена конкуренция Малък и среден бизнес в България Малък и среден бизнес в ЕС
22 стр.

Съвършена конкуренция. Малък и среден бизнес в България. Малък и среден бизнес в ЕС

Съвършената конкуренция се определя като пазарна структура,при която нито един индивидуален производител (продавач) не е в състояние да оказва влияние върху цената.
ivan40
2 1