Компютърни информационна система
157 стр.

Компютърни информационна система

Web базирана система с база данни за реклама и търговско обслужване на фирма за производство на сензори и на нейна дилърска фирма в България. Увод Предмет, цел и задачи на дипломната работа Представяне на проекта Интернет сайтът е наистина мощно оръжие...
mOn
10 0
Конспект за изпита по предмета quotКомпютърни системи за управлениеquot ТУ Габрово
136 стр.

Конспект за изпита по предмета "Компютърни системи за управление" ТУ Габрово

Автоматизацията на производствени процеси може да се дефинира като развитие на производствените устройства и производствените процеси чрез интегрирането им в едно цяло, където трансформирането и преноса на материали, енергия и данни се извършва без...
nerven
0 0
Компютърни мрежи и комуникации
106 стр.

Компютърни мрежи и комуникации

Класификация на мрежите. Мрежови модели. Мрежов хардуер. Отдалечени комуникационни връзки. Безжични мрежи. Връзки между LAN и MAN. Виртуални частни мрежи. Мрежи за тънки клиенти. Защита на мрежите...
yovko32
136 11
Компютърни мрежи и комуникации
105 стр.

Компютърни мрежи и комуникации

Класификация на мрежите. Мрежови модели. Мрежов хардуер. Отдалечени комуникационни връзки. Безжични мрежи. Връзки между LAN и MAN. Виртуални частни мрежи. Мрежи за тънки клиенти. Защита на мрежите...
Simonsita
43 0
Банки и банково дело
101 стр.

Банки и банково дело

Съвременния банков бизнес е изключително динамичен. За да запазят и разширят пазарните си позиции, банките са принудени да "изцеждат" всяко предимство, което им дават съвременните компютърни технологии, информационните системи и модели...
wizzair
14 2
безжичнa компютърнa мрежa
90 стр.

безжичнa компютърнa мрежa

В настоящата работа са разгледани безжичните компютърни мрежи в детайлност – видове и стандарти, методи за организиране на предаването, режими на работа, основни елементи, защита на данните, общи постановки.
aronn
2 0