Дейности на строителния техник свързани с подготвителните работи на обекта Откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво
2 стр.

Дейности на строителния техник, свързани с подготвителните работи на обекта. Откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво

За начало на строежа се счита деня на съставянето на протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво, а в случаите когато такъв не се изисква - датата на заверка на заповедната книга...
admin
84 5
Декамерон
2 стр.

Декамерон

„Декамерон” е книга, написана за възродения човек. Героите на новелите, както и самите разказвачи вече са ренесансови хора с нови разбирания и идеи. Контраст със средновековието проличава в модерното отношение към любовта, бога, жените....
ndoe
10 0
Дилеми на модерността Раздел I от книгата Криза на легитимността Георги Фотев
7 стр.

Дилеми на модерността. Раздел I от книгата "Криза на легитимността" – Георги Фотев

Реализацията на проекта на модерността се свърза с периодични кризи на легитимността, които в късната модерност създават впечатлението на перманентна криза. След колапса на тоталитарната система Георги Фотев публикува първата книга върху гражданското обще
messi
0 0
Димитър Талев - Железният светилник част I глава I
4 стр.

Димитър Талев - „Железният светилник“ част I глава I

„Железният светилник“ е исторически роман и първата книга от известната тетралогия на Димитър Талев („Железният светилник“, „Преспанските камбани“, „Илинден (роман)“ и „Гласовете ви чувам“). Романът е публикуван през 1952 година...
legolas
10 0