Проглас към Евангелието - Кирил Философ
2 стр.

Проглас към Евангелието - Кирил Философ

"Проглас към евангелието" на Константин-Кирил Философ, е една от най-първите творби на славянската поезия.Възникнала е още в началото на IXв. Тя е сътворена по повод създаването на славянската писменост от братята Кирил и Методий и превеждането
mOn
21 0
Образът на Константин-Кирил Философ
1 стр.

Образът на Константин-Кирил Философ

Огромният принос на Константин-Кирил Философ за създаването и утвръждаването на славянската писменост поражда свято преклонение пред неговата личност. Пространното му житие създава един идеализиран образ, устремен към Бога...
cblock
11 1
Духовната сила на Кирил Философ според Пространното житие пищов
2 стр.

Духовната сила на Кирил Философ според Пространното житие (пищов)

Образът на Кирил Философ блести с особена ярка светлина в българската културна история, защото той поставя началото на един нов писмен език за славяните, дава им светлина и простор за развитие.
emoto_92
28 0
И ний сме дали нещо на света
2 стр.

И ний сме дали нещо на света

С преминаването на река Дунав, хан Аспарух написва първата страница на българската история, а с буквите Константин-Кирил Философ слага началото на народа ни като едно цяло, вдъхва на хората самочувствие и увереност...
lubega
133 3
Как е изграден образът на словото в Проглас към евангелието
2 стр.

Как е изграден образът на словото в "Проглас към евангелието"

Лирическата творба "Проглас към евангелието", чиййто предполагаем автор е константин – Кирил Философ, е своеобразна възхвала на словото, на силата и на ролята му за духовното израстване на народите. Наречена "проглас’, предисловие, предгово
lubega
83 0
Пътят към светостта на Кирил - посвещение на духовното спасение на хората
3 стр.

Пътят към светостта на Кирил - посвещение на духовното спасение на хората

Още в зората на своето възникване в старобългарската литература се налага култът към Константин-Кирил философ, като по този начин се подчертава неговото епохално дело на книжовник, събудило за духовен живот славянските народи...
mOn
60 0