Идеализацията като основен похват при изграждане образа на Константин-Кирил Философ
4 стр.

Идеализацията като основен похват при изграждане образа на Константин-Кирил Философ

Творбата “Пространно житие на Кирил” е важна част от историята на българската литература. тя представя в най-изчистен вид средновековните представи за святост, духовност, съвършенство и богоозареност.
messi
2 2
Пространно житие на Кирил подготовка за класна работа
3 стр.

Пространно житие на Кирил (подготовка за класна работа)

Пространното житие на създателя на славянската азбука е първата житиеписна творба в старобългарската литература. Тя е създадена между 869-881г. непосредствено след смъртта на Константин-Кирил философ, за да защити и утвърди делото му.
ivan40
54 1
Счетоводна политика на Златен клас ЕООД
3 стр.

Счетоводна политика на "Златен клас" ЕООД

Предметът на дейност на фирмата е търговия на едро с хранителни стоки. Управител на фирмата "Златен клас" ЕООД е Кирил Колев Тодоров. Предприятието има изготвен индивидуален сметкоплан...
cblock
4 0
Голи са без книги всички народи
3 стр.

Голи са без книги всички народи

След Освобождението празникът на Кирил и Методий (24 май нов стил) продължава да се празнува като всенароден празник на българската просвета. Много наши поети посветиха стихове за основоположниците на славянската писменост.
gecata_maina
5 0
Светостта на делото и живота на славянския първоучител в пространното житие на Кирил
3 стр.

Светостта на делото и живота на славянския първоучител в "пространното житие на Кирил"

"Пространното житие на Ссв. Кирил философ" е типичен образ на житийния жанр. Авторът на тази изключителна творба е анонимен. Предположенията за авторство на учени и изследователи клонят към личността на Климент Охридски...
mOn
854 18
Голи са без книги всички народи
3 стр.

Голи са без книги всички народи

След Освобождението празникът на Кирил и Методий (24 май нов стил) продължава да се празнува като всенароден празник на българската просвета. Много наши поети посветиха стихове за основоположниците на славянската писменост...
ndoe
18 1