Управление на качеството
7 стр.

Управление на качеството

1.Качеството - основен фактор за всяка производствена организация. Качеството като елемент на продуктовият микс и като част от продуктовата политика на компанията се превръща в основен фактор за всяка производствена организация. Неговата роля е наи
lubega
14 1
ДИРЕКТОРЪТ НА ДЕТСКА ГРАДИНА КАТО МЕНИДЖЪР
56 стр.

ДИРЕКТОРЪТ НА ДЕТСКА ГРАДИНА КАТО МЕНИДЖЪР

Образованието е ключов фактор и средство за подобряване на благосъстоянието и качеството на живот на съвременното общество. То изпълнява едновременно обществени, икономически, културни и редица други функции.
messi
0 0
Обучението на персонала във фирмата Фактор за повишаване на качеството в компанията
71 стр.

Обучението на персонала във фирмата. Фактор за повишаване на качеството в компанията

Промяната е съзнателен отговор на организацията на измененията в средата, в която съществува и се развива. Тя е най-надеждното средство за оцеляване и развитие на всички предприятия в съвременната сложна и непрекъснато изменяща се заобикаляща среда...
ivan40
17 1
ДИРЕКТОРЪТ НА ДЕТСКА ГРАДИНА КАТО МЕНИДЖЪР
86 стр.

ДИРЕКТОРЪТ НА ДЕТСКА ГРАДИНА КАТО МЕНИДЖЪР

Интересът към човешкото поведение, към взаимното влияние между хората е възникнал отдавна. Образованието е ключов фактор и средство за подобряване на благосъстоянието и качеството на живот на съвременното общество.
messi
0 0
Статистически методи за контрол и управление на качеството
25 стр.

Статистически методи за контрол и управление на качеството

Когато стойностите на една случайна величина се формират под въздействието на голям брой независими случайни фактори и отсъства рязко доминиращ фактор, случайната величина се подчинява на нормалния закон на разпределение (закон на гаус)...
admin
14 2
Специфични особености на хотелиерския мениджмънт
68 стр.

Специфични особености на хотелиерския мениджмънт

През двадесети век се роди и една от най-хуманните индустрии - туристическата. От дейност, обслужваща ограничен кръг хора, туризмът се разви във световна индустрия, той се превърна едновременно в следствие и в решаващ фактор за качеството на живота...
mOn
9 1