Микрофлора на почвата
8 стр.

Микрофлора на почвата

В почвата се развиват различни видове микроорганизми и вземат активно участие в почвообразувателните процеси. Според основните катаболитни процеси, които произвеждат, почвените микроорганизми се отнасят към различни физиологични групи: амонифициращи, нит
daniel40
140 6
Ензими
9 стр.

Ензими

Всяка жива система взаимодейства със заобикалящата я среда, като приема от нея вещества, включва ги в сложни биохимични процеси /катаболитни и
mOn
10 1