Анализ капиталово бюджетиране избор на оптимална капиталова структура изготвяне на стратегия и система от
96 стр.

Анализ – капиталово бюджетиране, избор на оптимална капиталова структура, изготвяне на стратегия и система от

Капиталово бюджетиране. Видове източници за дългосрочно финансиране, цена на финансиране. Оптимална капиталова структура...
Simonsita
63 5
Европейско капиталово осигуряване и пътят на България в контекста на свободата на движение на капитали
76 стр.

Европейско капиталово осигуряване и пътят на България в контекста на свободата на движение на капитали

Налице са процеси на глобализация на съвременната икономика, на приобщаване на отделните държави към зони на свободна търговия, които излизат извън контрола на отделните правителства...
rusev02
0 0
Кредити и рискови експозиции Икономическа характеристика и счетоводни аспекти
64 стр.

Кредити и рискови експозиции. Икономическа характеристика и счетоводни аспекти

Съвременните банки представляват предприятия, които осъществяват парично, платежно, кредитно и капиталово посредничество между своите клиенти. Те са търговски предприятия, които търгуват с паричен капитал. Банките купуват и продават правото за ползване...
admin
9 0
Капиталово бюджетиране
25 стр.

Капиталово бюджетиране

Капиталовото бюджетиране е процес на планиране и контролиране на разходите и приходите, които са свързани с инвестирането в дълготрайни активи.Необходимостта от оценка на инвестиционните възможности предпоставя анализирането и синтезирането на техните ...
lubega
8 2
Капиталово бюджетиране
18 стр.

Капиталово бюджетиране

Рискът при инвестиционните решения е свързан с възможността за несъответсвие между очакваните и фактическите парични потоци. Рискът се класифицира на систематичен (пазарен) и несистематичен (корпоративен).
ndoe
4 1