Казус по Банков мениджмънт
11 стр.

Казус по Банков мениджмънт

Основните видове организационна култура: Властова култура. Този вид се формира на база личния авторитет и амбиция на лицето или лицата в организацията. В банковата система този вид култура почти не съществува, освен на нивото на отделите...
ivan40
0 0
Има ли полово разделение в организациите по какво това може да се разпознае и защо го има
6 стр.

,,Има ли полово разделение в организациите, по какво това може да се разпознае и защо го има?”

Разделението по полов признак в съвременния бизнес започва да става все по-популярен и обсъждан въпрос. Въпреки, че бизнеса не дава точни и ясни отговори по този казус и се стреми да твърди, че подобно разделение няма, в действителност данните от статисти
messi
0 0
Казус по икономически теории
6 стр.

Казус по икономически теории

Съвременните изследвания в областта на историята на икономическия анализ сочат също, че значителна роля за осъществяването на Кейнсианската революция играят полският икономист Михал Калецки и група немски икономисти, наричани "немските кейнсианци
lubega
0 0
КАЗУС ПО МАРКЕТИНГ
3 стр.

КАЗУС ПО “МАРКЕТИНГ”

В светлината на приведения по-долу текст коментирайте възможностите и ограниченията на интернет за развитие на международния бизнес и маркетинг на пазара на интернет услугите.. След текста имате насочващи въпроси за ориентация.
messi
0 0