Геноцида и пасакрирането на албанския народ
20 стр.

Геноцида и пасакрирането на албанския народ

Сменянето на имената на градовете и селищата на Южна Албания от еленските пред и след завършването на ІІ световна война. Чамският казус и като цяло казуса на албанското малцинство в Гърция се роди с решението на Лондонската Конференция през 1913г....
dannyboy
0 0
Да бъдеш а не да изглеждаш
1 стр.

Да бъдеш, а не да изглеждаш

Да бъдеш, а не да изглеждаш – това е един доста съвременен казус. В модерния свят, в който живеем, масата хора е завладяна от модата, еднаквите маниери и интереси, което прави младото поколение скучно и еднотипно...
messi
63 3
Действителност на договор казус
4 стр.

Действителност на договор (казус)

Определяне характеристиките на договор: прехвърлителен/непрехвърлителен; възмезден/безвъзмезден; едностранен/двустранен;форммален/неформален; концесуален/реален; наименован/неименован; Определяне вида на договора и неговата действителност.
ivan40
1 0