Казус по маркетинг и реклама
11 стр.

Казус по маркетинг и реклама

За предприятията в сферата на обслужването е трудно да прилагат само традиционните маркетингови подходи. При услугите е по-трудно стандартизирането, клиентът взаимодейства непосредствено с предоставящия услугата, качеството на услугата е възможно...
mOn
9 1
Казус по финансово счетоводство
6 стр.

Казус по финансово счетоводство

В предприятие “Х”, регистрирано по Закона за ДДС, някои от извършените стопански операции през отчетния период са както следва: Изразходвани са материали на стойност 12 200 лв., както следва: а) за основната дейност – 6 200 лв....
the_magicer
0 2
Казус по икономически теории
6 стр.

Казус по икономически теории

Съвременните изследвания в областта на историята на икономическия анализ сочат също, че значителна роля за осъществяването на Кейнсианската революция играят полският икономист Михал Калецки и група немски икономисти, наричани "немските кейнсианци
lubega
0 0
Казус по Бизнес стратегия на малката фирма
9 стр.

Казус по Бизнес стратегия на малката фирма

Представете историята и развитието на българска малка или средна фирма за период от минимум пет години назад. На база на това представяне оценете: Влиянието на "Петте движещи сили на конкуренцията" за конкретният случай...
nerven
0 0
Анализ на условията за осъществяване на външнотърговски сделки в България след присъединяването й към ЕС за конкретен продукт и страна
22 стр.

Анализ на условията за осъществяване на външнотърговски сделки в България след присъединяването й към ЕС /за конкретен продукт и страна/

Настоящият казус разглежда пример на износ за Турция на произведена в българското предприятие "Фама" продукция, съдържаща млечни продукти. Турция е една от страните в Балканския регион, която в последните години полага значителни усилия за цялос
mOn
2 0
Казус по бизнескомуникации
11 стр.

Казус по бизнескомуникации

Настоящата курсова работа представя същността на фирмената култура и значението на бизнес комуникациите за съвременните фирми. Ще бъдат разгледани основните рекламни константи и ще се направи анализ на фирменото поведение и бизнес етикета...
the_magicer
0 0