Казус по Гражданскоправни науки
10 стр.

Казус по Гражданскоправни науки

Примерно решение на казус от Кристиан Таков. Много полезно, както за студенти, на които им предстои държавен изпит по Гражданскоправни науки, така и за всички останали студенти по право, които искат да се откъснат за малко от сухата теория.
silviQ
62 14
Разработване на проект за изграждане на хотел
17 стр.

Разработване на проект за изграждане на хотел

В този казус е описан план за създаване на хотелски комплекс 3 звезди в гр. Доспат. Използван по хотелиерство и ресторантьорство в 5 семестър. Сумата, в която е вместен проекта е 2 000 000 лв....
admin
104 12
Есе по педагогика
4 стр.

Есе по педагогика

Проблемите на българското училище касаят всеки един съвременен българин. Едва ли има човек, който да не приема лично всеки обществен казус, свързан с образованието на младото поколение....
admin
36 8
Макроикономически анализ на българската икономика и бюджетната политика на държавата
18 стр.

Макроикономически анализ на българската икономика и бюджетната политика на държавата

Този казус е от 2 части. Първата е - макроикономически анализ на българската икономика и бюджетната политика на държавата и анализ на връзката между основните бюджетни параметри и икономическия растеж...
rusev02
42 5
Разрешаване на властови конфликт във фирма
6 стр.

Разрешаване на властови конфликт във фирма

Казус по управленско консултиране. Предвид посочените данни е възможно задълбочаване на конфликта между генералния директор и техническия и търговския директор. Това може да доведе до затрудняване на изпълението на проекта по преструктуриране...
admin
47 5