Теми по Социална психология
124 стр.

Теми по Социална психология

Както всички останали психологически науки, така и социалната психология има не само своята история, но и своята предистория, при това, когато говорим за психологията изобщо трябва да отчетем, че тази предистория започва в много древни времена...
cblock
0 0
ИСТОРИЧЕСКО РАЗВИТИЕ ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ НА СОЦИАЛНАТА ПСИХОЛОГИЯ
124 стр.

ИСТОРИЧЕСКО РАЗВИТИЕ, ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ НА СОЦИАЛНАТА ПСИХОЛОГИЯ.

Както всички останали психологически науки, така и социалната психология има не само своята история, но и своята предистория, при това, когато говорим за психологията изобщо трябва да отчетем, че тази предистория започва в много древни времена.
messi
0 0
Анализ на предприсъединителната програма на Република България към Европейския съюз
121 стр.

Анализ на предприсъединителната програма на Република България към Европейския съюз

Отношенията на България с ЕС имат кратка, но динамична история. България установява дипломатически отношения с Европейската общност едва на 9 август 1988 год. ...
nezabravima
1 0
Етика
116 стр.

Етика

Като че ли предлаганата на читателя книга, съдържаща девет лекции, посветени на възлови концепции от история на етиката, не се нуждае от специални въвеждащи думи. Защото въведението има най-вече за задача да даде първоначална представа за предмета на...
ivan40
4 3
УЧЕНИЕ ЗА КОНСТИТУЦИЯТА
107 стр.

УЧЕНИЕ ЗА КОНСТИТУЦИЯТА

Конституционализмът като идея и като практически модел за устройство на обществото и държавата възниква с победата на буржоазните революции. Корените на конституционализма обикновено се търсят в английската политическа история, през периода на гражданскат
messi
0 0