Резултати 1-10 от 17
Природа и история в История на Никола Вапцаров

Природа и история в “История” на Никола Вапцаров

Настоящото тълкуване на Вапцаровото стихотворение „История“ ще се опита да апострофира негативността на централното понятие в текста. Тоест то ще настоява най-вече върху това, че Историята е невинна в своето...
Simonsita
Прочетен 1625
Тема 2 - Релеф на България

Тема 2 - Релеф на България

Релефът е съвкупност от формите на земната повърхнина, които са различни по очертания, височина, произход и история на развитие. Той е предпоставка за развитие на останалите природни компоненти...
Simonsita
Прочетен 2536