Европейски съюз същност история отношения интеграционни процеси
72 стр. очаква одобрение

Европейски съюз – същност, история, отношения, интеграционни процеси

Обединена Европа е стара мечта на хората от континента. Във вековете тя се е преплела тясно с имперските идеи - от Древния Рим до Третия райх, през Карл Велики и Наполеон І Бонапарт.
messi
0 0
Отношенията с Косово след 2008 г в светлината на европейската перспектива на Сърбия
72 стр.

Отношенията с Косово (след 2008 г.) в светлината на европейската перспектива на Сърбия

Въпреки някои негативни външнополитически и икономически белези за първи път в своята история, Сърбия и Косово имат една обща външнополитическа цел - присъединяването към европейските интеграционни структури...
dannyboy
0 0
Европейски съюз същност история отношения интеграционни процеси
72 стр.

Европейски съюз – същност, история, отношения, интеграционни процеси

В частност целта е де се разкрият основните интеграционни процеси в ЕС, основните тенденции, общи по тематиката и проблемите в икономическото развитие на ЕС, като се анализира и разгледа развитието и тенденциите на развитие на инвестиционната дейност...
dannyboy
0 0
Стопанска история
71 стр.

Стопанска история

Стопанската история е обществена наука, която изучава начина на производство на материални блага, т.е. производствените блага и обусловилите ги производствени сили в тяхната хронологическа последователност в отделните страни и народи.
lubega
10 1
Рискове и заплахи за класифицираната информация
70 стр.

Рискове и заплахи за класифицираната информация

Началото на XXI век поставя Република България пред предизвикателства, които чертаят основните насоки на развитие в съвременната политическа история на страната. Избраният път на демократично развитие стана още по-ясно дефиниран и необратим на прага...
silviQ
17 1
Българското възраждане нач на 18век- 1878г
69 стр.

Българското възраждане нач. на 18век- 1878г.

Възраждане Осемнадесети век бележи началото на Българското възраждане, свързано с обновяването на стопанските отношения, духовен разцвет и национално израстване на българите. Предвестник на Възраждането е “История славянобългарска”, написана от отец ...
ndoe
21 3
Разработени теми по quotИстория на икономическата мисълquot
69 стр.

Разработени теми по "История на икономическата мисъл"

"История на икономическата мисъл" изгражда системни знания за етапите и приемственоста в историческото развитие на икономическите теории. Тя разкрива плурализма на икономическите възгледи...
messi
0 0