Геополитика
35 стр.

Геополитика

Тезата, че животът на държавите и народите, в цялото му разнообразие, е обусловен, в значителна степен, от географската среда и климата, съпровождат социалното битие на човека през цялата му история...
ndoe
6 5
Развит конспект по история на българската държава и право
99 стр.

Развит конспект по история на българската държава и право

Историята на българската държава и право (ИБДП) е сложна научна дисциплина. Тя обхваща историческото развитие на българското право, както и държавното устройство с различните институции, включително и обичайното право.
nezabravima
23 5
История на балканските народи
110 стр.

История на балканските народи

И до днес не стихват споровете на понятието "Балкани" и страните около Източна Европа, като нейна най-значителна част. Липсват консенсус в това отношение. Това исторически формирало се понятие "Балкански полуостров"...
nezabravima
110 5