Теми по история
131 стр.

Теми по история

ТЕМА №1 - България след освобождението. ТЕМА №2 - Съединението. ТЕМА №3 - Абдикацията на Батенберг и управлението на Стамболов. ТЕМА №4 - Провъзгласяване на независимостта. ТЕМА №5 - Балканските войни. ТЕМА №6 България и Първата световна война. ТЕМА №7 -
Luni4ka
31 7
История на българската държава и право
128 стр.

История на българската държава и право

Извор е всеки паметник на миналото, който съдържа сведения или свидетелства за историята на българската държава и право, съдържа факти и процеси от историческото развитие на държавата и правото...
nezabravima
8 2
История на религиите
127 стр.

История на религиите

Всеки от нас е човешко същество именно защото е надарен с разум, чувство, въображение. А това, че живеем в цивилизация-култура отграничаваща един свят, в който властват определения, символи, норми и ритуали, допълнително ни характеризира като хора...
nerven
5 0
Teми по История на българско Средновековие
123 стр.

Teми по История на българско Средновековие

Темите са предназначени предимно за студенти и кандидат-студенти. Те ще представляват интерес и за по-широка читателска публика, която ще добие по-цялостна и задълбочена представа за характера и особеностите му...
silviQ
0 0
Теми по История на Средновековния свят
123 стр.

Теми по История на Средновековния свят

Прелиствайки съчиненията, посветени на Българското средновековие, любителите на историческото четиво неведнъж са се убеждавали, че това е една епоха от нашето минало, за която малко от направените изводи звучат категорично и неопровержимо.
messi
0 0
Скрита реклама - история приложение и сравнителен анализ с други начини за позициониране на продуктите в съзнанието на потребителите
116 стр.

Скрита реклама - история, приложение и сравнителен анализ с други начини за позициониране на продуктите в съзнанието на потребителите

В настоящият процес на глобализация и мащабност в действията на фирмите, големите корпорации все повече си приличат – те се стремят да прилагат най-новите технологии, копират методите за подобряване на качеството, подражават си като прилагат откритията в
messi
0 0