Информационни системи в логистиката
44 стр.

Информационни системи в логистиката

Технологии за компютърна обработка – операционни системи и мрежи; Организиране на информацията – ще се прилагат електронни таблици и бази от данни за решаване на логистични проблеми...
daniche90
0 0
Съвременни информационни технологии-фактор за икономически растеж
6 стр.

Съвременни информационни технологии-фактор за икономически растеж

Въз основа на данни от доклада за годишната конкурентоспособност 2010-2011 на световния икономически форум и годишния доклад за развитието на информационните технологии на insead се прави оценка на...
nerven
2 0
Телекомуникационни услуги и информационни технологии
7 стр.

Телекомуникационни услуги и информационни технологии

Въведение данна е дума над крайна азбука, която се разглежда съвместно с операциите, които се извършват над нея висока (и други данни от нейния или от друг тип с резултат от нейния или друг тип данни) независимо от смисъла знание....
admin
5 0
Навлизане на информационните технологии в управлението на човешките ресурси Възникване на първите Информационни Системи за Управление на Човешките ресурси ИСУЧР
34 стр.

Навлизане на информационните технологии в управлението на човешките ресурси. Възникване на първите Информационни Системи за Управление на Човешките ресурси (ИСУЧР).

Първоначално специалистите, занимаващи се с управление на човешките ресурси са обработвали потока от информация и административни документи, свързани с персонала ръчно. Постепенно обаче обемът и видът на съхраняваните данни се променят...
aronn
0 0
Операции с аритметични и логически данни
11 стр.

Операции с аритметични и логически данни.

Информация, информатика, информационни технологии. Архитектура на компютърна система. Принцип на програмното управление. Бройни системи. Представяне на данните: аритметични, логически, символни. Операции с аритметични и логически данни....
admin
3 0
Създаване и поддържане на база данни
13 стр.

Създаване и поддържане на база данни

Създаването на БД, което да удовлетворява текущите и перспективните информационни потребности на предприятието, фирмата, е свързано с необходимостта от цялостно проектиране на БД...
emoto_92
1 0
Електронното здравеопазване
6 стр.

Електронното здравеопазване

"Електронното здравеопазване (Е-здравеопазване) използва модерни информационни и комуникационни технологии за посрещане на нуждите на граждани, пациенти и специалисти от сферата на здравеопазването и определящите политиката в тази област"...
emoto_92
0 1