Аспекти в управлението на човешки ресурси
32 стр.

Аспекти в управлението на човешки ресурси

Настоящата информационна епоха, новата икономика на знанието, глобалната финансова и икономическа криза са предизвикателствата, пред които се изправят практиците и теоритиците в областта на управлението на човешките ресурси...
emoto_92
3 1
Информационната система
8 стр.

Информационната система

Най-общо информационна система това е система, предназначена за съхраняване, предаване и обработка на данни, с цел получаване на необходима за потребителя информация....
cblock
8 1
Проблеми на националната сигурност на Република България в началото на 21 век
7 стр.

Проблеми на националната сигурност на Република България в началото на 21 век

Синтеграция на страната в Европейския съюз, наличието на различни заплахи - в това число и свързани с информационна война...редата на сигурност е доминирана от няколко условия, сред които са високата взаимозависимост между държавите,
admin
19 1
Информационен мениджмънт ИМ
33 стр.

Информационен мениджмънт (ИМ)

Същност и функции – понятието се използва от 80-те години в САЩ, като от институционална гледна точка с него се обозначава управленската структура, в която се съсредоточават компоненти за информационна технология...
ndoe
11 1
Електронната библиотека реавтоматизиран системен проект
3 стр.

Електронната библиотека – реавтоматизиран системен проект

Електронната библиотека /Digital Lybrary/ е разпределена информационна система, осигуряваща създаване, съхранение и ефективно използване на различни видове колекции от електронни информационни ресурси...
mOn
3 1
Разработка на подсистема Студент в WEB базирана система за управление на учебния процес
108 стр.

Разработка на подсистема "Студент" в WEB базирана система за управление на учебния процес

Основна цел на дипломната работа е да се разработи и представи информационна система, която да автоматизира административната дейност във ФХСИ на ХТМУ, свързана с обмена, контрола, достъпа и качеството на информация, като тази система ще има...
nezabravima
12 1
Планиране и прогнозиране пищови
6 стр.

Планиране и прогнозиране (пищови)

За анализиране на иновационната среда и възможностите на фирмата е необходима висока степен информационна осигуреност, една схема за информация по която да се извършва оценяването трябва да съдържа информация за.....
nerven
1 1