База данни на козметична фирма
13 стр.

База данни на козметична фирма

Курсова работа по информатика , която съдържа пълно описание на извършените дейности във уорд, ексел и аксес . Съдържание на материала , формули за ексел и аксес и начина им на прилагане...
gecata_maina
24 0
Операции с аритметични и логически данни
11 стр.

Операции с аритметични и логически данни.

Информация, информатика, информационни технологии. Архитектура на компютърна система. Принцип на програмното управление. Бройни системи. Представяне на данните: аритметични, логически, символни. Операции с аритметични и логически данни....
admin
3 0
Курсова работа по информатика
22 стр.

Курсова работа по информатика

Една база данни може да съдържа много таблици, всяка от които съхранява информация за различна тема. Всяка таблица може да съдържа много полета с различни типове данни, например текст, числа, дати и хипервръзки...
the_magicer
9 2