Информатика
2 стр.

Информатика

Файлът е структура от данни, наречени негови елементи, принадлежащи към един и същи тип. Елементите на файлът могат да бъдат от всички дописки за Паскал. Дължината на файлът определена от броят на неговите елементи не е фиксирана....
admin
7 1